Kickstartkurser

Er du er usikker i at læse og kommunikere på dansk som dit andet sprog?

Er dit barn kommet bagud i læseindlæringen og de daglige lektier blevet problem.

Vore kickstartkurser er et tilbud til en mindre gruppe, med et og samme behov for at få kvalificeret hjælp til at komme videre.

 

Sprog, læsning og kommunikation

Vi tilbyder et kursusforløb i 2 trin:

1. TRIN

Kickstart – kommunikation. Hjælp til at komme igang med at kommunikere på det danske sprog (tale, læse, skrive) for at opnå bedre integration på arbejdsmarkedet.

  • Dansk grammatik/udtale/ordforråd
  • Mundtlig kommunikation – samtale med udgangspunkt i case
  • Brug af sms, mail, intra
  • Læsning af kort tekst (afkoding og læseforståelse)
  • Lektier: Skriftlig kommunikation – små skriftlige opgaver

2. TRIN

Læseforståelse – træning i det danske skriftsprog. Arbejde med små noveller og fagtekster og selv skrive tekster. Hjælp til at kunne forstå og evt deltage i den offentlige debat.

  • Dansk grammatik og retstavning
  • Læseforståelse – noveller og fagtekster
  • Lytteforståelse – uddrag af fra taler, foredrag, debat
  • Skriftlig formulering – opgaver/refleksion over læste tekster
  • Lektier: Færdiggørelse af skriftlige opgaver

Læseglæde og læselektier

Er er koks i lektierne?

Lektierne er forældrenes ansvar. Trods alle de gode viljer kan lektielæsningen glide i baggrunden eller udvikle sig til gråd, frustration, dårlig samvittighed og læseproblemer. Vi vil give nogle input til måder at gribe de daglige lektier an på.