Kurser og foredrag

 Ønsker du at blive opdateret om læsning på lige dit arbejdsfelt!

Savner du nye input og videndeling med andre lærere!

Læs mere!

Læsedidaktik med IT

 

Skolerne bliver digitaliseret og lærerne skal omstille sig, inddrage computere, interaktive tavler og brug af web tjenester i deres undervisning. Udfordringen er at følge med i udviklingen og magte de mange forskellige krav der stilles til lærerne i disse år: Øgede krav om inklusion, hvor elever flyttes fra særlige skoletilbud tilbage til folkeskolen og skal inkluderes i undervisningen. Øget fokus på læseresultater med Pisa/nationale tests og skærpede krav i fælles mål. Med digitalisering af skolen (interaktive tavler og netbooks), med alle de tekniske begyndervanskeligheder og få support-ressourcer er det både en digital- og en didaktisk udfordring.

Vi skal bevare den gode undervisning, hvor viden om læring, viden om god klasseledelse, fagfaglig viden og viden om læsning er det bærende element.

Det kan opleves som en modsætning at man skal undervise i sit fag indenfor den givne timeramme, mens man samtidig skal undervise i læsning og anvende de digitale medier.

På kurset gives der bud på, hvordan målrettet brug af de digitale medier sammen med den gode læseundervisning kan højne både det fagfaglige og det læsefaglige udbytte og samtidig støtte overgangen fra hverdagssprog til fagsprog.

 

Læsning i alle fag

At læse for at lære kræver en god læseforståelse. Eleverne skal kende fagets sprog og fagets tekster.  Det kan opleves som en modsætning at man skal undervise i sit fag indenfor den givne timeramme, mens man samtidig skal undervise i læsning. Kunsten er at forene fagets faglige stof med en undervisningsform, der støtter elevernes læseforståelse.

For at komme i gang med at integrere viden om læsning i alle fags undervisning må man vælge nogle metoder ud og afprøve dem, bygge videre på egne erfaringer, en øget viden og gradvist udvikle sit metodevalg. Det kan være en god kickstart at starte med et tværfagligt emne, hvor hver lærer byder ind med sin fagfaglige viden, og hvert fag arbejder med egne områder fra fælles mål. At arbejde med samme læsemetodik i flere fag skaber en sammenhæng for eleverne og støtter en øget læseforståelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læseindlæring

Læseindlæring   – viden om læsning
Når barnet   lærer at læse er der mange ting i spil. Kort indføring i de forskellige   læsesyn og i hvad forskerne mener om læsning . Gennemgang af de mange ting   børnene skal have viden om for at komme godt i gang med læseindlæringen.
Opdagende skrivning   – skrive sig ind i læsningen
Beskrivelse   af hvordan børn tidligt eksperimenterer med skriftsproget. Gennemgang af   hvorfor flere forskere peger på fordelene ved at lade barnet skrive selv fra   første færd og skrive sig ind i læsningen. Børnestavning som arbejdsmetode.
Læseindlæring   – funktionelle læsere
Gennemgang   af forskellen på at være formel og funktionel læser. Hvilke arbejdsmetoder   der bedst kan skabe funktionelle læsere. Hvordan kan det stemme overens med   den enkelte lærers læringssyn. Værkstedsundervisning som arbejdsmetode.
Læseindlæring   – at målsætte din undervisning
Mål og   fokus i læseundervisningen har stor betydning for det gode resultat.   Gennemgang af metoder til at målsætte og evaluere læseundervisningen. De 3 mestringsniveauer som arbejdsmetode.