Om os

Karin Halvorsen, Læsevejleder, kursusholder og stifter af Læring Update

Jeg er læsevejleder, specialundervisningslærer og lærer med mange års undervisningserfaring i både humanistiske og naturfaglige fag. Som didaktiker bestræber jeg mig på at udvikle undervisningens praksis med inddragelse af den nye forskningsbaserede viden især indenfor læsning.

Jeg er optaget af at arbejde med læsning som kommunikation, og IT som kommunikerende redskab. Udvikle en skriftsprogsdidaktik med målrettet brug af de digitale medier i en læseundervisning, hvor rammerne for den digitale undervisning fastlægges ud fra viden om læsning og erfaringer med undervisning i læseforståelse.

På vores kurser gives der bud på, hvordan den gode læseundervisning kan højne både det fagfaglige og det læsefaglige udbytte og samtidig støtte overgangen fra hverdagssprog til fagsprog. Og de forskellige bud eksemplificeres med uddrag fra konkrete undervisningsforløb.

Læring Update – Profil

Læring Update ønsker at formidle viden til lærere, forældre og andre. Vi holder primært kurser om læsning, men udvider også til andre områder.

Det er vores hensigt, at man skal kunne komme let til øget viden, at man skal kunne dele egen viden med ligestillede.

Målet med vore kurser er at lærere kan komme let til øget viden om læsning. At de kan have videndeling med andre lærere i et kvalificeret forum, både fagligt og didaktisk. At de kan få ny viden på området og tage nogle nye arbejdsmetoder med sig til deres videre undervisning.

Børnene modtager undervisning i læsning i skolen. Men det er afgørende, at forældrene støtter deres børn gennem egne aktiviteter og ved at bakke lærerens undervisning op. Målet med vores kurser er at give forældre øget indsigt i børnenes læseudvikling