Legelæsning og fokus

jun 12, 2012 by

Legelæsning og fokus

At lege at læse.

Læsningen grundlægges tidligt gennem de små børns evne til at fokusere, og deres eksperimenteren med både det talte sprog og det skrevne sprog. Der leges at læse og at skrive. Gennem deres leg udvikler børnene deres forståelse af, hvad det hele går ud på. Børnenes fornemmelse for skriftsproget udvikles. For at kunne læse kræves der viden om en lang række ting, som vi voksne let tager for givet. For at børnene skal kunne afkode en tekst, skal de trække på denne viden. Det er nu vi læser, hvor læser vi, hvad vej læser vi, og hvad handler det vi læser om?

Jo mere viden børnene har at trække på. jo mere hjemmevante vil de føle sig i læsningens verden. Og jo større er deres lyst og deres tillid til, at dette nye projekt med at læse nok skal lykkes.

Related Posts

Tags

Share This